28 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019

Ngày 26/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP cấp tỉnh Sơn La giai đoạn 2019 – 2020 đã lựa chọn được 28 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh Sơn La năm 2019.

Tham gia chương trình OCOP, các doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất và người dân đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của tỉnh trong quá trình sản xuất sản phẩm OCOP. Đặc biệt, công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình từ tỉnh đến cơ sở được triển khai thực hiện đồng bộ quyết liệt, linh hoạt, bài bản; sản phẩm được phát triển từ thấp đến cao và từng bước được hoàn thiện, đảm bảo tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm, mẫu mã,... 

Các doanh nghiệp, HTX, hộ gia đình có các sản phẩm tham gia đánh giá, xếp hạng thuộc Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP tỉnh năm 2019 đã giới thiệu các chỉ tiêu về sản phẩm. Trên cơ sở kết quả chấm thẩm định của Tổ giúp việc, các thành viên hội đồng đã đánh giá và chấm điểm cho các sản phẩm tham gia chương trình. Kết quả có 9 sản phẩm được đánh giá 4 sao và 19 sản phẩm 3 sao.

Sản phẩm mật ong của hộ sản xuất kinh doanh Hồ Văn Sâm đã đạt hạng 3 sao Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP tỉnh Sơn La năm 2019

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Minh Hùng nhấn mạnh, Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP góp phần vào sự phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị. Đề nghị, đối với các sản phẩm đã được đánh giá xếp hạng cấp tỉnh, các sở, ngành, các đơn vị liên quan cùng các chủ thể cần tiếp tục nâng cao chất lượng các sản phẩm, hoàn thiện quy trình sản xuất, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị sản xuất, thiết kế nhãn mác, bao bì sản phẩm, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, công bố tiêu chuẩn, chất lượng, mã số, mã vạch, dán tem truy suất nguồn gốc đảm bảo theo quy định; liên kết với các siêu thị, trung tâm thương mại, địa điểm du lịch; tăng cường tuyên truyền, quảng bá và nâng tầm các sản phẩm lợi thế của tỉnh, hoàn thành Chương trình “mỗi xã một sản phẩm” OCOP theo mục tiêu đề ra.

Nguồn: http://sonlatv.vn